Reisdocumenten

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Basisregister reisdocumenten

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens beheert drie registers in het kader van het reisdocumentenstelsel. Een daarvan is het Basisregister Reisdocumenten. Dit basisregister registreert Nederlandse reisdocumenten die van rechtswege zijn vervallen volgens artikel 47 van de Paspoortwet.

Deze reisdocumenten mogen daarom niet meer in omloop zijn. Een reisdocument vervalt van rechtswege in bijvoorbeeld de volgende gevallen:

  • als het is gestolen of vermist;
  •  als de houder is overleden;
  •  als de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum of het geslacht van de houder zijn gewijzigd.

In overeenstemming met de Paspoortwet worden in het Basisregister het nummer van het reisdocument en een aantal persoonsgegevens opgenomen. Toegang tot de gegevens in het Basisregister is beperkt. Alleen bestuursorganen die voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken de gegevens nodig hebben, krijgen toegang tot de gegevens uit het Basisregister.

Gevolgen correctie persoonslijst

Als er wordt overgegaan tot correctie van bijvoorbeeld een geslachtsnaam naar aanleiding van een sterker brondocument, vervalt het paspoort van rechtswege. Als deze correctie wordt uitgevoerd op de persoonslijst in de Basisregistratie Personen, zal er automatisch een bericht uitgaan naar het Basisregister. Het reisdocument wordt hierdoor in het Basisregister geregistreerd, omdat het niet in omloop mag zijn. Betrokken burger moet dan worden geïnformeerd en het reisdocument moet fysiek worden ingehouden om problemen voor de burger te voorkomen.