Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassing instructieadvies voor derdelanders uit Oekraïne

Per 19 juli 2022 is het beleid omtrent derdelanders uit Oekraïne aangescherpt. Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning (niet zijnde een tijdelijke vergunning internationale of nationale bescherming) vallen per deze datum niet meer onder de richtlijn tijdelijke bescherming en hebben dus niet langer recht op opvang en voorzieningen in Nederland.

De vernieuwde instructie van het ministerie van Justitie en Veiligheid omschrijft eerst de doelgroep die niet onder de richtlijn valt. Daarna volgt het proces voor derdelanders bij aankomst op een hub/in de gemeente. Onderdeel van de werkinstructie is de triage van de IND. Wanneer er twijfel bestaat of een derdelander onder de Richtlijn tijdelijke bescherming valt, kan de IND worden ingeschakeld voor triage. Ontheemden die de (aantoonbaar) de Oekraïense nationaliteit hebben, komen niet in aanmerking voor triage.

Zie ook

De instructie van het ministerie van Justitie en Veiligheid 

Instructieadvies derdelanders Oekraïne

Scroll naar boven