Feiten en cijfers

Op deze pagina vindt u cijfers over:

  • meldingen van (mogelijke) identiteitsfraude of –fouten bij RvIG;

  • registratie levenloos geboren kinderen in de BRP.

Meldingen van (mogelijke) identiteitsfraude of –fouten die door burgers bij RvIG zijn gemeld

Jaar

ID-fraude

Fouten

Totaal meldingen

2015

769

36

805

2016

1677

47

1724

2017

2915

50

2965

2018

3249

58

3307

2019 4142 50 4192

Naar wie gaan ingenomen ID-kaarten en worden deze bewaard?

De documenten gaan naar de gemeente van inschrijving van de houder van ingenomen id/paspoorten. De burgemeester beslist wat er met het document gebeurt.

Hoe lang duurt de opname in RPS. Hoe lang kan worden verlengd?

Op grond van de paspoortwet is de opname in beginsel 2 jaar, tenzij de gronden voor de vermelding voor die tijd komen te vervallen. Als na twee jaar de gronden nog bestaan, wordt de vermelding hernieuwd. Hoe vaak kan worden verlengd (hernieuwd) is in de wet niet gelimiteerd. Meer informatie is te vinden op de pagina register paspoortsignaleringen.

Registratie levenloos geboren kinderen in de BRP

Kinderen die levenloos geboren worden, kunnen ook worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is mogelijk met ingang van 4 februari 2019. Ouders kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Wanneer het kindje geboren werd, maakt niet uit.

Geregistreerde levenloos geboren kinderen

Datum

Aantal kinderen

18 december 2019 12.011

10 september 2019

10.775

4 juni 2019 9.329

Ouders waarbij één of meer levenloos geboren kinderen geregistreerd zijn

Datum

Aantal ouders

18 december 2019 19.036

10 september 2019

17.028

4 juni 2019 14.725