Feiten en cijfers

Meldingen van (mogelijke) identiteitsfraude of –fouten die door burgers bij RvIG zijn gemeld

Jaar

ID-fraude

Fouten

Totaal meldingen

2015

769

36

805

2016

1677

47

1724

2017

2915

50

2965

2018

3249

58

3307

Naar wie gaan ingenomen ID-kaarten en worden deze bewaard?

De documenten gaan naar de gemeente van inschrijving van de houder van ingenomen id/paspoorten. De burgemeester beslist wat er met het document gebeurt.

Hoe lang duurt de opname in RPS. Hoe lang kan worden verlengd?

De opname is in beginsel 2 jaar. Dit is op grond van de Paspoortwet. De wet limiteert niet hoe vaak de opname kan worden verlengd. Dit is onder andere afhankelijk van de ernst van de grond of aard van de handeling welke heeft geleid tot de opname. Het is ook afhankelijk van de gedragingen van de gesignaleerde m.b.t. het gebruik van het Nederlandse reisdocument tijdens de opname in het RPS. Meer informatie is te vinden op de pagina register paspoortsignaleringen.

Registratie levenloos geboren kinderen in de BRP

Kinderen die levenloos geboren worden, kunnen ook worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is mogelijk met ingang van 4 februari 2019. Ouders kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Wanneer het kindje geboren werd, maakt niet uit.

Geregistreerde levenloos geboren kinderen

Datum

Aantal kinderen

10 september 2019

10.775

Ouders waarbij één of meer levenloos geboren kinderen geregistreerd zijn

Datum

Aantal ouders

10 september 2019

17.028