Cijfers

Uit de verschillende werkzaamheden en onderzoeken die RvIG uitvoert komen vaak cijfers voort: hoeveel meldingen van identiteitsfraude komen er binnen, de cijfers van de zelfevaluatie, hoeveel mensen staan er geregistreerd in het Register Paspoortsignaleringen?

Op deze pagina’s willen wij een overzicht bieden van deze cijfers. Het overzicht is nog verre van compleet. Heb je vragen, neem dan contact op met onze Frontoffice via info@rvig.nl.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is verantwoordelijk voor:

 •  Het beheer van de Basisregistratie Personen (BRP).
 •  Het beheer van het stelsel van reisdocumenten.
 •  Het beheer en de uitgifte van Burgerservicenummers (BSN) aan gemeenten
 •  Het beheer van de persoonsgegevens van personen in Caribisch Nederland.
 •  Het Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI)

Verder beheert RvIG:

 • Het Basisregister reisdocumenten.
 • Het Verificatieregister reisdocumenten.
 • Het Register paspoortsignaleringen.

Daarnaast doen wij ook onderzoek. Enkele voorbeelden zijn:

 • Klantonderzoek
 • Zelfevaluatie BRP
 • Zelfevaluatie Reisdocumenten