Autorisatiebesluiten BRP

Bij autorisaties gaat het om het verlenen van toestemming voor het gebruik van gegevens uit de BRP of de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) . Overheden en organisaties kunnen hiervoor toestemming vragen aan RvIG. RvIG beoordeelt de aanvraag en beslist of gegevens verstrekt mogen worden aan de aanvrager. Vanwege privacy van personen verstrekt RvIG niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor een goede vervulling van de wettelijke taak van de aanvrager. Meer informatie over autorisaties vind je op deze pagina.

In onderstaand overzicht zie je de nieuwe autorisaties, wijzigingen, intrekkingen en selecties van 2022 en 2021.

Autorisaties 2022

Autorisaties 2022
Autorisaties BRP (2022)aantalAutorisaties PIVA (2022)aantalAutorisaties BSN (2022)aantal
Nieuwe autorisaties30Nieuwe autorisaties1Nieuwe autorisaties33
Wijzigingen158Wijzigingen8Intrekkingen14
Intrekkingen53Intrekkingen1
Selecties38Selecties4
RvIG, januari 2023 Brontabel als csv (273 bytes)

Autorisaties 2021

Autorisaties 2021
Autorisaties BRP (2021)aantalAutorisaties PIVA (2021)aantalAutorisaties BSN (2021)aantal
Nieuwe autorisaties20Nieuwe autorisaties1Nieuwe autorisaties45
Wijzigingen117Wijzigingen7Intrekkingen5
Intrekkingen53Intrekkingen5
Selecties49Selecties0

Bij ‘Wijzigingen’ gaat het om het aanpassen van toegekende autorisaties. Bijvoorbeeld als de aanvrager extra gegevens nodig heeft vanwege een nieuwe wettelijke taak.

Intrekkingen’ gaan over verleende autorisaties die beëindigd moeten worden. Bijvoorbeeld omdat een organisatie ophoudt te bestaan.  

Bij ‘Selecties’ worden eenmalig of periodiek persoonsgegevens van een bepaalde groep personen verstrekt aan een aanvrager.  Bijvoorbeeld omdat kiesgerechtigden in een provincie aangeschreven moeten worden in verband met een referendum.

RvIG, juli 2022 Brontabel als csv (272 bytes)