Berichtendienst

De Berichtendienst is de dienst die het mogelijk maakt dat alle deelnemers aan het BRP-stelsel met elkaar kunnen communiceren door berichten met elkaar uit te wisselen. Cruciaal dus voor de instandhouding van de actualiteit van persoonsgegevens.
 

De werking is enigszins vergelijkbaar met de manier waarop email werkt, maar anders dan bij email is het formaat van de berichten van te voren bepaald.

De Berichtendienst

  • Verwerkte in 2021 maandelijks gemiddeld 13,2 miljoen inkomende en uitgaande berichten. Vorig jaar was dit nog 12,5 miljoen gemiddeld per maand.
  • Dat komt neer op meer dan 150 miljoen berichten per jaar
  • De beschikbaarheid was 100% in de afgelopen 5 jaar
  • Wordt door alle gemeenten gebruikt