De Terugmeldvoorziening (TMV)

Om de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) zo goed mogelijk te houden, zijn gebruikers verplicht vermoedelijke fouten te melden. Dat doen zij met behulp van de Terugmeldvoorziening (TMV).

De Terugmeldvoorziening (TMV) is een geautomatiseerd systeem voor het melden van vermoedelijke fouten. Het systeem maakt een dossier aan van de melding en zorgt ervoor dat deze naar de juiste gemeente wordt gestuurd. De TMV zorgt er ook voor dat de gebruikers van de BRP de status van dit dossier kunnen raadplegen.

Melden van vermoedelijke fouten via de TMV

Gebruikers geven bij het vermoeden van een fout in de gegevens van de BRP de volgende informatie door in de TMV:

  • Over welke persoon het foutvermoeden gaat
  • Welke gegevens van die persoon in de BRP staan
  • Wat de juiste gegevens moeten zijn (als de gebruiker dat weet)

Daarnaast kan de gebruiker een toelichting op de melding geven. Bij voorkeur geeft deze daarbij ook aan wat de bron is van de informatie.

Terugmeldingen van afnemers eerste kwartaal 2022

Terugmeldingen van afnemers eerste kwartaal 2022
Terugmeldingen afnemers eerste kwartaal 2022
Ministerie van Financien Belastingdienst3460
Doc-Direkt1344
SVB458
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)439
Stichting Menzis Beheer278
Belastingkantoor Lococensus-Tricijn-Gemeentelijke en waterschapsbelastingen224
Min. van OCW-Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)222
CIBG216
Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)198
Belastingkantoor SVHW-Gemeentelijke en Waterschapsbelasting159
Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.145
G.R. Cocensus113
RvIG, TMV 1 april Brontabel als csv (529 bytes)

De afhandeling van meldingen door gemeenten

De TMV stuurt de gegevens door naar de partij waarvan de terugmelder heeft aangegeven dat de terugmelding naartoe moet. 

De bronhouder die de melding ontvangt, is daarna verplicht om de melding af te handelen. Binnen 5 werkdagen moet de gemeente aangeven of er gegevens in de basisregistratie zijn verbeterd, aangevuld of verwijderd. De bronhouder kan de vermoedelijke fout ook eerst verder onderzoeken en houdt de status van het onderzoek in het terugmelddossier bij.

Gebruik van de TMV binnen gemeenten

Gemeenten krijgen ook meldingen van vermoedelijke fouten van de eigen organisaties, zoals een uitkeringsinstantie. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens raadt gemeenten aan om alle vermoedens van fouten via de TMV te melden. Dit voorkomt splitsing van informatiestromen waardoor meldingen efficiënter afgehandeld worden.