De Terugmeldvoorziening (TMV)

Om de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) zo goed mogelijk te houden, zijn gebruikers verplicht vermoedelijke fouten te melden. Dat doen zij met behulp van de Terugmeldvoorziening (TMV).

De Terugmeldvoorziening (TMV) is een geautomatiseerd systeem voor het melden van vermoedelijke fouten. Het systeem maakt een dossier aan van de melding en zorgt ervoor dat deze naar de juiste gemeente wordt gestuurd. De TMV zorgt er ook voor dat de gebruikers van de BRP de status van dit dossier kunnen raadplegen.

Melden van vermoedelijke fouten via de TMV

Gebruikers geven bij het vermoeden van een fout in de gegevens van de BRP de volgende informatie door in de TMV:

  • Over welke persoon het foutvermoeden gaat
  • Welke gegevens van die persoon in de BRP staan
  • Wat de juiste gegevens moeten zijn (als de gebruiker dat weet)

Daarnaast kan de gebruiker een toelichting op de melding geven. Bij voorkeur geeft deze daarbij ook aan wat de bron is van de informatie.

Terugmeldingen van afnemers eerste helft 2021

Terugmeldingen van afnemers eerste helft 2021
Terugmeldingen afnemers eerste helft 2021
Overige afnemers2570
CIBG10834
Ministerie van Financien Belastingdienst3782
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)1378
Belastingkantoor Lococensus-Tricijn - Gemeentelijke en waterschapsbelastingen668
SVB555
Stichting Menzis Beheer546
Belastingkantoor SVHW - Gemeentelijke en Waterschapsbelasting405
Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)370
Stichting Waternet358
Min. van OCW - Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)235
G.R. Cocensus224
RvIG, TMV 01 januari - 30 juni 2021 Brontabel als csv (511 bytes)

Terugmeldingen van afnemers in 2020

Terugmeldingen van afnemers in 2020
Terugmeldingen afnemers 2020
Min. van Financien Belastingdienst8502
Overige afnemers5499
CIBG2831
SVB1542
Belastingkantoor Lococensus-Tricijn-Gemeentelijke en waterschapsbelastingen820
Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)789
Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraars UA743
Min. van OCW-Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)676
Stichting Menzis Beheer640
Belastingkantoor SVHW-Gemeentelijke en Waterschapsbelasting601
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)586
CAK544
Stichting Waternet507

Tip: Ga met de cursor over de diagram of legenda voor meer details

RvIG, TMV 01 januari - 31 december 2020 Brontabel als csv (564 bytes)

De afhandeling van meldingen door gemeenten

De TMV stuurt de gegevens door naar de partij waarvan de terugmelder heeft aangegeven dat de terugmelding naartoe moet. 

De bronhouder die de melding ontvangt, is daarna verplicht om de melding af te handelen. Binnen 5 werkdagen moet de gemeente aangeven of er gegevens in de basisregistratie zijn verbeterd, aangevuld of verwijderd. De bronhouder kan de vermoedelijke fout ook eerst verder onderzoeken en houdt de status van het onderzoek in het terugmelddossier bij.

Gebruik van de TMV binnen gemeenten

Gemeenten krijgen ook meldingen van vermoedelijke fouten van de eigen organisaties, zoals een uitkeringsinstantie. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens raadt gemeenten aan om alle vermoedens van fouten via de TMV te melden. Dit voorkomt splitsing van informatiestromen waardoor meldingen efficiënter afgehandeld worden.