Terugmeldvoorziening (TMV)

Om de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) zo goed mogelijk te houden, zijn gebruikers verplicht vermoedelijke fouten te melden. Dat doen zij met behulp van de Terugmeldvoorziening (TMV).

De Terugmeldvoorziening (TMV) is een geautomatiseerd systeem voor het melden van vermoedelijke fouten. Het systeem maakt een dossier aan van de melding en zorgt ervoor dat deze naar de juiste gemeente wordt gestuurd. De TMV zorgt er ook voor dat de gebruikers van de BRP de status van dit dossier kunnen raadplegen.

Top 10 aantal terugmeldingen per afnemer

Top 10 aantal terugmeldingen per afnemer
AfnemerAantal
Ministerie van Financien Belastingdienst711
Doc-Direkt250
Menzis Zorgverzekeraar NV161
SVB135
Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep UA127
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)126
Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeentelijke en waterschapsbelastingen105
Belastingkantoor SVHW Gemeentelijke en Waterschapsbelasting77
Justitiele Informatiedienst72
Belastingsamenwerking West-Brabant67

Dit diagram laat zien welke organisaties de meeste terugmeldingen deden. Deze cijfers zijn van november 2022.

RvIG, TMV 1 december 2022 Brontabel als csv (439 bytes)

De afhandeling van meldingen door gemeenten

De TMV stuurt de gegevens door naar de partij waarvan de terugmelder heeft aangegeven dat de terugmelding naartoe moet.

De bronhouder die de melding ontvangt, is daarna verplicht om de melding af te handelen. Binnen 5 werkdagen moet de gemeente aangeven of er gegevens in de basisregistratie zijn verbeterd, aangevuld of verwijderd. De bronhouder kan de vermoedelijke fout ook eerst verder onderzoeken en houdt de status van het onderzoek in het terugmelddossier bij.

Top 10 aantal terugmeldingen per bronhouder

Top 10 aantal terugmeldingen per bronhouder
BronhouderAantal
Gemeente Amsterdam281
Gemeente Rotterdam230
Gemeente 's-Gravenhage153
Gemeente Groningen91
Registratie Niet Ingezetenen (RNI)62
Gemeente Utrecht46
Gemeente Maastricht46
Gemeente Enschede44
Gemeente Eindhoven43
Gemeente Arnhem38

Deze grafiek laat zien welke gemeenten als bronhouder de meeste terugmeldingen kregen in november 2022.

TMV Brontabel als csv (267 bytes)

Aantal terugmeldingen per maand september en oktober

Aantal terugmeldingen per maand september en oktober
maandMeldingen
september3029
oktober2360

Deze grafiek toont het aantal terugmeldingen in september en oktober.

Brontabel als csv (47 bytes)