De TMV cijfers

Om de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) zo goed mogelijk te houden, zijn gebruikers verplicht vermoedelijke fouten te melden. Dat doen zij met behulp van de Terugmeldvoorziening (TMV).

De Terugmeldvoorziening (TMV) is een geautomatiseerd systeem voor het melden van vermoedelijke fouten. Het systeem maakt een dossier aan van de melding en zorgt ervoor dat deze naar de juiste gemeente wordt gestuurd. De TMV zorgt er ook voor dat de gebruikers van de BRP de status van dit dossier kunnen raadplegen.

Terugmeldingen van afnemers tweede kwartaal 2022

Terugmeldingen van afnemers tweede kwartaal 2022
Terugmeldingen afnemers tweede kwartaal 2022
Doc-Direkt2984
Ministerie van Financien Belastingdienst2365
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)877
SVB353
Belastingkantoor Lococensus-Tricijn-Gemeentelijke en waterschapsbelastingen220
TKP217
Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.210
Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)205
Min. van OCW-Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)174
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND - Min. v. V. e. J.)143
CIBG142
Menzis Zorgverzekeraar N.V.141
Overig1232
RvIG, TMV 1 juli Brontabel als csv (533 bytes)

De afhandeling van meldingen door gemeenten

De TMV stuurt de gegevens door naar de partij waarvan de terugmelder heeft aangegeven dat de terugmelding naartoe moet. 

De bronhouder die de melding ontvangt, is daarna verplicht om de melding af te handelen. Binnen 5 werkdagen moet de gemeente aangeven of er gegevens in de basisregistratie zijn verbeterd, aangevuld of verwijderd. De bronhouder kan de vermoedelijke fout ook eerst verder onderzoeken en houdt de status van het onderzoek in het terugmelddossier bij.

Gebruik van de TMV binnen gemeenten

Gemeenten krijgen ook meldingen van vermoedelijke fouten van de eigen organisaties, zoals een uitkeringsinstantie. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens raadt gemeenten aan om alle vermoedens van fouten via de TMV te melden. Dit voorkomt splitsing van informatiestromen waardoor meldingen efficiënter afgehandeld worden.