Terugmeldvoorziening (TMV)

Om de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) zo goed mogelijk te houden, zijn gebruikers verplicht vermoedelijke fouten te melden. Dat doen zij met behulp van de Terugmeldvoorziening (TMV).

De Terugmeldvoorziening (TMV) is een geautomatiseerd systeem voor het melden van vermoedelijke fouten. Het systeem maakt een dossier aan van de melding en zorgt ervoor dat deze naar de juiste gemeente wordt gestuurd. De TMV zorgt er ook voor dat de gebruikers van de BRP de status van dit dossier kunnen raadplegen.

Top 10 aantal terugmeldingen per afnemer

Top 10 aantal terugmeldingen per afnemer
"Afnemer""Aantal"
"Doc-Direkt""916"
"Ministerie van Financien Belastingdienst""876"
"Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)""267"
"SVB""118"
"Makkelijk Melden""102"
"Menzis Zorgverzekeraar NV""92"
"Min van OCW Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)""86"
"Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeentelijke en waterschapsbelastingen""56"
"Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)""54"
"Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep UA""51"

Dit diagram laat zien welke organisaties de meeste terugmeldingen deden. Deze cijfers zijn van februari 2023.

RvIG, TMV 1 maart 2023 Brontabel als csv (462 bytes)

De afhandeling van meldingen door gemeenten

De TMV stuurt de gegevens door naar de partij waarvan de terugmelder heeft aangegeven dat de terugmelding naartoe moet.

De bronhouder die de melding ontvangt, is daarna verplicht om de melding af te handelen. Binnen 5 werkdagen moet de gemeente aangeven of er gegevens in de basisregistratie zijn verbeterd, aangevuld of verwijderd. De bronhouder kan de vermoedelijke fout ook eerst verder onderzoeken en houdt de status van het onderzoek in het terugmelddossier bij.

Top 10 aantal terugmeldingen per bronhouder

Top 10 aantal terugmeldingen per bronhouder
"Bronhouder""Aantal"
"Gemeente Amsterdam""437"
"Gemeente Rotterdam""283"
"Gemeente 's-Gravenhage""280"
"Registratie Niet Ingezetenen (RNI)""92"
"Gemeente Groningen""78"
"Gemeente Maastricht""72"
"Gemeente Utrecht""60"
"Gemeente Tilburg""50"
"Gemeente Eindhoven""44"
"Gemeente Enschede""43"

Deze grafiek laat zien welke gemeenten als bronhouder de meeste terugmeldingen kregen in januari 2023.

RvIG, 1 maart 2023 Brontabel als csv (315 bytes)