Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is in januari 2021 van start gegaan. In de grafieken op deze pagina zie je welk type melder de melding heeft gedaan en over welke registratie(s) de meldingen gingen.

Meldingen burgers, bedrijven en overheidsinstanties per maand

Meldingen burgers, bedrijven en overheidsinstanties per maand
2021-2022JanFebMrtAprMeiJunJulAugSep
Burger707160475756485274
Zakelijk100000000
Overheidsorganisaties122211152
Totaal727362495857495776

In deze grafiek zie je hoeveel meldingen het MFO in 2022 per maand ontving en of de melding afkomstig was van een burger, een overheidsorganisatie of dat het een zakelijke melding betrof.

RvIG, oktober 2022 Brontabel als csv (186 bytes)

Overheidsregistraties waar de meldingen betrekking op hadden

Overheidsregistraties waar de meldingen betrekking op hadden
Onderwerp melding sept. 2021-sept.2022Aantal meldingen
BRP736
HR2
BAG14
BRT0
BRK18
BRV25
BRI10
WOZ26
BGT0
BRO0
Meerdere registraties66
Overige registraties133
DigiD7
Mijnoverheid10
Niet voor MFO10

Deze grafiek laat zien op welk soort overheidsregistratie de meldingen betrekking hadden. Opvallend is de diversiteit aan meldingen: van een echtscheiding of verhuizing die niet goed is verwerkt, tot verkeerde aanslagen WOZ- of waterschapsbelasting door onjuiste registraties.

RvIG, oktober 2022 Brontabel als csv (230 bytes)

Meldingen burgers, bedrijven en overheidsinstanties totaal

Meldingen burgers, bedrijven en overheidsinstanties totaal
Type meldingsformulier20212022
Burger477536
Zakelijk11
Overheidsorganisaties2717

Bij de maandelijkse meldingen wordt onderscheid gemaakt tussen zakelijke meldingen, meldingen door overheidsorganisaties en meldingen door burgers. Deze grafiek laat de meldingen zien over 2021 en 2022. Er werd tot nu toe in 2022 1 zakelijke melding gedaan en 17 meldingen door overheidsorganisaties. 536 Meldingen zijn afkomstig van burgers.

RvIG, oktober 2022 Brontabel als csv (93 bytes)