Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistraties. In de grafieken op deze pagina zie je welk type melder de melding heeft gedaan en over welke registratie(s) de meldingen gingen.

Meldingen burgers, bedrijven en overheidsinstanties per maand

Meldingen burgers, bedrijven en overheidsinstanties per maand
2021-2022DecJanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
Burger70707160475756485274616959
Zakelijk0100000000002
Overheidsorganisaties1122211152032
Totaal71727362495857495776617263

In deze grafiek zie je hoeveel meldingen het MFO in 2022 per maand ontving en of de melding afkomstig was van een burger, een overheidsorganisatie of dat het een zakelijke melding betrof.

RvIG, 1 januari 2023 Brontabel als csv (242 bytes)

Overheidsregistraties waar de meldingen betrekking op hadden

Overheidsregistraties waar de meldingen betrekking op hadden
Onderwerp melding 2022Aantal
BRP550
HR3
BAG6
BRT0
BRK18
BRV20
BRI8
WOZ20
BGT0
BRO0
Meerdere registraties77
Overige registraties62
Belastingdienst[1]9
Digid14
Mijnoverheid21
Niet voor MFO12

Deze grafiek laat zien op welk soort overheidsregistratie de meldingen betrekking hadden. Opvallend is de diversiteit aan meldingen: van een echtscheiding of verhuizing die niet goed is verwerkt, tot verkeerde aanslagen WOZ- of waterschapsbelasting door onjuiste registraties. De subcategorieën Belastingdienst/DigiD/Mijnoverheid/Niet voor MFO zijn in augustus 2022 toegevoegd

RvIG, 1 januari 2023 Brontabel als csv (223 bytes)

Meldingen burgers, bedrijven en overheidsinstanties totaal

Meldingen burgers, bedrijven en overheidsinstanties totaal
Type meldingsformulier20212022
Burger477724
Zakelijk13
Overheidsorganisaties2722

Bij de maandelijkse meldingen wordt onderscheid gemaakt tussen zakelijke meldingen, meldingen door overheidsorganisaties en meldingen door burgers. Deze grafiek laat de meldingen zien over 2021 en 2022. Er werden in 2022 3 zakelijke meldineng gedaan en 22 meldingen door overheidsorganisaties. 724 Meldingen zijn afkomstig van burgers.

RvIG, 1 januari 2023 Brontabel als csv (93 bytes)