Registers Reisdocumenten

Register Paspoortsignaleringen

Register Paspoortsignaleringen
2019202020212022
Aantal personen dat opgenomen is in Register Paspoortsignaleringen8900880081008500

Definitie

In het Register Paspoortsignaleringen (RPS) zijn de gegevens opgenomen van personen aan wie geen paspoort verstrekt mag worden en van personen van wie het paspoort vervallen verklaard is.

RvIG, peildatum 1 januari 2023 Brontabel als csv (110 bytes)

Verificatieregister

Verificatieregister
2.0192.0202.0212.022
Aantal bevragingen Verificatieregister per jaar22.687.00026.051.00032.864.00031.260.175
Aantal hits nav bevraging Verificatieregister per jaar175.000235.000316.000412.662

Definitie

Het register wordt gebruikt om de geldigheid van een reisdocument te controleren. Dit levert een 'hit' of 'no hit' op. Een 'hit' betekent dat het document niet in omloop mag zijn. Het Verificatieregister wordt dagelijks vanuit het Basisregister Reisdocumenten bijgewerkt. Het Verificatieregister bevat geen persoonsgegevens, alleen documentnummers.

RvIG, peildatum 1 januari 2023 Brontabel als csv (207 bytes)