Registers Reisdocumenten

Register Paspoortsignaleringen

Register Paspoortsignaleringen
201920202021
Aantal personen dat opgenomen is in Register Paspoortsignaleringen890088008100

Definitie

In het Register Paspoortsignaleringen (RPS) zijn de gegevens opgenomen van personen aan wie geen paspoort verstrekt mag worden en van personen van wie het paspoort vervallen verklaard is.

RvIG, peildatum 1 januari 2022 Brontabel als csv (100 bytes)

Verificatieregister

Verificatieregister
201920202021
Aantal bevragingen Verificatieregister per jaar226870002605100032864000
Aantal hits nav bevraging Verificatieregister per jaar175000235000316000

Definitie

Het register wordt gebruikt om de geldigheid van een reisdocument te controleren. Dit levert een 'hit' of 'no hit' op. Een 'hit' betekent dat het document niet in omloop mag zijn. Het Verificatieregister wordt dagelijks vanuit het Basisregister Reisdocumenten bijgewerkt. Het Verificatieregister bevat geen persoonsgegevens, alleen documentnummers.

RvIG, peildatum 1 januari 2022 Brontabel als csv (170 bytes)