Registers Reisdocumenten

Register Paspoortsignaleringen

Register Paspoortsignaleringen
20192020
Aantal personen dat opgenomen is in Register Paspoortsignaleringen89008800

Definitie

In het Register Paspoortsignaleringen (RPS) zijn de gegevens opgenomen van personen aan wie geen paspoort verstrekt mag worden en van personen van wie het paspoort vervallen verklaard is.

RvIG, peildatum 1 januari 2021 Brontabel als csv (90 bytes)

Verificatieregister

Verificatieregister
20192020
Aantal bevragingen Verificatieregister per jaar2268700026051000
Aantal hits nav bevraging Verificatieregister per jaar175000235000

Definitie

Het register wordt gebruikt om de geldigheid van een reisdocument te controleren. Dit levert een 'hit' of 'no hit' op. Een 'hit' betekent dat het document niet in omloop mag zijn. Het Verificatieregister wordt dagelijks vanuit het Basisregister Reisdocumenten bijgewerkt. Het Verificatieregister bevat geen persoonsgegevens, alleen documentnummers.

RvIG, peildatum 1 januari 2021 Brontabel als csv (149 bytes)