Sédula

Iedereen van 12 jaar of ouder die op één van de drie openbare lichamen Bonaire, Saba of Sint Eustatius staat ingeschreven, dient in het bezit te zijn van een identiteitskaart BES (sédula). Deze sédula heeft drie functies namelijk: legitimatiebewijs, verblijfsdocument en zorgpas. De sédula wordt namens namens de gezaghebber van het betrokken openbaar lichaam afgegeven.

De sédula wordt inprincipe voor 5 jaar afgegeven behalve wanneer de houder een verblijfstitel heeft. In dat geval is de geldigheid van de kaart gerelateerd aan de geldigheid van de verblijfstitel.

Aantal uitgegeven Sédula's

Aantal uitgegeven Sédula's
Openbaar lichaam20182019202020212022
Bonaire46975421499452007340
Sint Eustatius869874664776656
Saba503436475593838
Totaal60696731613365698834

In deze grafiek is zichtbaar hoeveel Sédula's er de afgelopen jaren per eiland zijn uitgegeven.

RvIG, 1 februari 2023 Brontabel als csv (172 bytes)