Sédula

Iedereen van 12 jaar of ouder die op één van de drie openbare lichamen Bonaire, Saba of Sint Eustatius staat ingeschreven, dient in het bezit te zijn van een identiteitskaart BES (sédula). Deze sédula heeft drie functies namelijk: legitimatiebewijs, verblijfsdocument en zorgpas. De sédula wordt namens namens de gezaghebber van het betrokken openbaar lichaam afgegeven.

De sédula wordt inprincipe voor 5 jaar afgegeven behalve wanneer de houder een verblijfstitel heeft. In dat geval is de geldigheid van de kaart gerelateerd aan de geldigheid van de verblijfstitel.

Aantal uitgegeven Sédula's

Aantal uitgegeven Sédula's
Openbaar lichaam2018201920202021
Bonaire4697542149945200
Sint Eustatius869874664776
Saba503436475593
Totaal6069673161336569

In deze grafiek is zichtbaar hoeveel Sédula's er de afgelopen jaren zijn uitgegeven.

Brontabel als csv (149 bytes)