Zelfevaluatie BRP 2021

Alle Nederlandse gemeenten (352) hebben in 2021 de zelfevaluatie BRP uitgevoerd. Gemeenten zijn vanaf de inwerkingtreding van de Wet BRP (6 januari 2014) verplicht om dit onderzoek jaarlijks uit te voeren. De zelfevaluatie BRP bestaat uit een vragenlijst over de kwaliteit van de processen rondom de BRP en een controle op de kwaliteit van de gegevens. Het doel van de zelfevaluatie is om de gemeente inzicht te geven of de werkprocessen conform wet- en regelgeving zijn ingericht.

Zelfevaluatie BRP 2021

In de tabel hieronder staan de 6 thema’s met het totaalresultaat van alle gemeenten (in percentage van de maximale score), het aantal gemeenten dat een 100% score heeft behaald en het aantal gemeenten dat een score van boven de 95% heeft behaald.

Zelfevaluatie BRP 2021

Zelfevaluatie BRP 2021
Resultaten Zelfevaluatie BRP2021
GemiddeldeMaximale scoreMeer dan 95%
Organisatie van de beveiliging94,7%223223
Toegangsbeveiliging96,0%236251
Naleving88,6%163163
Bijhouding van de BRP97,8%178307
Verstrekking van gegevens98,3%272311
Aanbeveling85,7%2286
RvIG, 2021 Brontabel als csv (284 bytes)