Zelfevaluatie BRP

Alle Nederlandse gemeenten (380) hebben in 2018 de zelfevaluatie BRP uitgevoerd. Gemeenten zijn vanaf de inwerkingtreding van de Wet BRP (6 januari 2014) verplicht om dit onderzoek jaarlijks uit te voeren. De zelfevaluatie BRP bestaat uit een vragenlijst over de kwaliteit van de processen rondom de BRP en een controle op de kwaliteit van de gegevens. Het doel van de zelfevaluatie is om de gemeente inzicht te geven of de werkprocessen conform wet- en regelgeving zijn ingericht.

Zelfevaluatie BRP 2018

In de tabel hieronder staan de 6 thema’s met het totaalresultaat van alle gemeenten (in percentage van de maximale score), het aantal gemeenten dat een 100% score heeft behaald en het aantal gemeenten dat een score van boven de 95% heeft behaald.

Kwaliteit van de processen
Thema/score Gemiddeld in % Aantal gemeenten score 100%

Aantal gemeenten score boven 95%

Organisatie van de beveiliging 87,7 21 72
Toegangsbeveiliging 92,0 37 175
Naleving 91,1 101 165
Bijhouding van de BRP 97,8 193 327
Verstrekking van gegevens 98,5 333 346
Aanbeveling 80,4 21 62