Zelfevaluatie BRP 2019

Alle Nederlandse gemeenten hebben in de zelfevaluatie BRP uitgevoerd. Gemeenten zijn vanaf de inwerkingtreding van de Wet BRP (6 januari 2014) verplicht om dit onderzoek jaarlijks uit te voeren. De zelfevaluatie BRP bestaat uit een vragenlijst over de kwaliteit van de processen rondom de BRP en een controle op de kwaliteit van de gegevens. Het doel van de zelfevaluatie is om de gemeente inzicht te geven of de werkprocessen conform wet- en regelgeving zijn ingericht.

Zelfevaluatie BRP 2019

In de tabel hieronder staan de 6 thema’s met het totaalresultaat van alle gemeenten (in percentage van de maximale score), het aantal gemeenten dat een 100% score heeft behaald en het aantal gemeenten dat een score van boven de 95% heeft behaald.

Zelfevaluatie BRP 2019

Zelfevaluatie BRP 2019
GemiddeldeAantal gemeenten score 100%Aantal gemeenten boven score 95%
Organisatie van de beveiliging93,5%195195
Toegangsbeveiliging95,7%222243
Naleving88,2%188188
Bijhouding van de BRP97,8%184305
Verstrekking van gegevens98,3%316329
Aanbeveling82,3%948
Brontabel als csv (281 bytes)