Afnemers - De invoering van de nieuwe richtlijn voor de registratie van zorgcomplexen BAG-GBA

In de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) vindt op dit moment vanwege de nieuwe richtlijn voor de registratie van zorgcomplexen een afbakening plaats van adressen van zorgcomplexen. De komende tijd worden de gevolgen van deze afbakening ook verwerkt in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Dat moet vóór 1 juli 2013 zijn uitgevoerd.

De nieuwe richtlijn heeft tot gevolg dat kamers in zorgcomplexen voortaan als zelfstandige verblijfseenheid worden beschouwd, waaraan dan ook een eigen adres wordt toegekend. Het toekennen van adressen aan zelfstandige wooneenheden in zorgcomplexen heeft tot gevolg dat de bewoners administratief verhuizen in de GBA. Omdat er feitelijk niets in de zorgcomplexen verandert, worden deze administratieve verhuizingen door gemeenten als een infrastructurele wijziging doorgevoerd. Hiermee is het voor afnemers van de GBA duidelijk dat de bewoners niet fysiek zijn verhuisd. Naast de adresgegevens wijzigen ook de Identificatiecodes verblijfseenheid en nummeraanduiding.

Zowel bewoners, gemeenten, beheerders van de zorgcomplexen als afnemers van de GBA krijgen met de gevolgen hiervan te maken.

Elke kamer eigen adres

Bewoners van een zorgcomplex staan nu meestal op één en hetzelfde adres (straatnaam en huisnummer) ingeschreven. Het gevolg van de nieuwe richtlijn is dat elke kamer een eigen adres krijgt. Meestal heeft dit tot gevolg dat het kamernummer aan het adres van de bewoner wordt toegevoegd.

Vanuit de BAG wordt het adres aangeleverd aan de GBA. Dit adres zal door gemeenten met behulp van de procedure infrastructurele wijziging of door technische wijziging in verband met BAG op de persoonslijsten van de personen worden doorgevoerd.

Voor die zorgcomplexen waarvan de adressen nog niet eerder gekoppeld waren aan de BAG, worden de Identificatiecodes en de eventueel aangevulde adresgegevens door een technische wijziging op de persoonslijst opgenomen.

De afnemer wordt van de infrastructurele of de technische wijziging op de hoogte gesteld door een Gv02-bericht met als gevolg dat de afnemer tijdelijk meer Gv02-berichten zal ontvangen dan normaal. Deze berichten betekenen dus niet dat de betrokken personen daadwerkelijk verhuisd zijn.