De invoering van de nieuwe richtlijn voor de registratie van zorgcomplexen BAG-GBA

In de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) vindt op dit moment een afbakening plaats van adressen van zorgcomplexen. Dit vanwege de nieuwe richtlijn voor de registratie van zorgcomplexen.

De komende tijd worden de gevolgen van deze afbakening ook verwerkt in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Dat moet vóór 1 juli 2013 zijn uitgevoerd. Voor de leesbaarheid hebben wij de berichtgeving over de nieuwe richtlijn gesplitst voor gemeenten en afnemers. Hieronder vindt u meer informatie over de invoering van de richtlijnen voor afnemers en gemeenten.