Gemeenten - De invoering van de nieuwe richtlijn voor de registratie van zorgcomplexen BAG-GBA

Momenteel vindt er een afbakening plaats van de adressen van zorgcomplexen in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Om te komen tot een uniform landelijk beleid worden de adressen van zorgcomplexen voortaan op basis van bouwkundige criteria opgenomen. De komende tijd wordt deze afbakening verwerkt in de BAG. Dat moet vóór 1 juli 2013 zijn uitgevoerd.

De nieuwe richtlijn heeft tot gevolg dat kamers in zorgcomplexen voortaan als zelfstandige verblijfseenheid worden beschouwd, waaraan dan ook een eigen adres wordt toegekend. Het zo afbakenen van verblijfsobjecten heeft tot gevolg dat bewoners administratief verhuizen in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Het is van belang dat alle overheidsorganisaties worden geïnformeerd over deze administratieve verhuizing. Het Agentschap BPR heeft daar inmiddels zorg voor gedragen. Deze wijziging heeft geen directe gevolgen voor andere bedrijven en organisaties.

Ook de bewoners van deze zorgcomplexen moeten op de hoogte gebracht worden van deze infrastructurele wijziging. Omdat het om een infrastructurele wijziging gaat is er voor de bewoners geen noodzaak om deze administratieve verhuizing door te geven aan de hiervoor genoemde instanties.

Zowel bewoners, gemeenten, beheerders van de zorgcomplexen als afnemers van de GBA krijgen met de gevolgen van dit besluit te maken.

Iedere kamer eigen adres

Bewoners van een zorgcomplex staan nu meestal op één en hetzelfde adres (straatnaam en huisnummer) ingeschreven. Het gevolg van de nieuwe richtlijn is dat elke kamer een eigen adres krijgt. Meestal betekent dit dat de betrokken bewoners een nieuw adres krijgen doordat het kamernummer aan het adres van de bewoner wordt toegevoegd.

Vanuit de BAG wordt het adres aangeleverd aan de GBA. Dit adres zal door gemeenten met behulp van de procedure infrastructurele wijziging op de persoonslijsten van de personen worden doorgevoerd als blijkt dat eerder al het adres door een technische wijziging gekoppeld was aan BAG. Voor die gemeenten die gebruik hebben gemaakt van de tijdelijke richtlijn voor zorgcomplexen en waarvan het adres van de bewoners van het betreffende zorgcomplex nog niet aan BAG gekoppeld was, kan de procedure infrastructurele wijziging tegelijkertijd met de technische koppeling aan de BAG in één actualisering uitgevoerd worden. Hierbij wordt element 72.10 gevuld met de waarde ‘T’.

Naast de adresgegevens wijzigen ook de Identificatiecodes verblijfseenheid en nummeraanduiding.

Procedure infrastructurele wijziging

Bij aanpassingen moeten de reguliere procedures voor infrastructurele wijzigingen gebruikt worden, zoals omschreven in het Logisch Ontwerp en de HUP.

KING

Om de voortgang te peilen worden de gemeenten door KING (Kwaliteits Instrument Nederlandse Gemeenten) benaderd.

Gevolgen voor de afnemers

De afnemers worden door GBA-V van de infrastructurele wijzigingen op de hoogte gesteld door middel van een Gv02-berichten met als gevolg dat de afnemer tijdelijk meer Gv02-berichten zal ontvangen dan normaal. Voor alle duidelijkheid: deze berichten betekenen dus niet dat de betrokken personen daadwerkelijk verhuisd zijn.