Nieuwe versie Handleiding Uitvoeringsprocedures

Bij de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) op 6 januari 2014 wijzigen de uitvoeringsprocedures in de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) die niet onder het overgangsrecht van de wet vallen

Door een gefaseerde invoering van de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) zijn de uitvoeringsprocedures voor immigratie en emigratie beschreven in Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) vooralsnog niet ingrijpend gewijzigd.

De wijzigingen in de geactualiseerde HUP zijn in het document geaccentueerd met een streep in de linkerkantlijn. Uiterlijk 6 januari 2014 wordt aan de HUP een uitgebreid versiebeheer toegevoegd in een separaat document.

Komend jaar zal in het teken staan van een regelmatige actualisering van de HUP. Enerzijds heeft dit te maken met de procedures die gaan gelden na initiƫle vulling van de RNI, anderzijds met de wetswijzigingen die onlangs door de Eerste Kamer zijn aangenomen.

Mocht u ondanks onze inspanningen en zorgvuldigheid onverhoopt passages in de HUP tegenkomen die afwijken van uw visie, dan vernemen wij dit graag.

Hiervoor kunt u contact opnemen met het contactcentrum van het Agentschap BPR via: agentschap@BPRBZK.nl.