Berichten in media over tienjarige geldigheidsduur

Diverse media berichtten deze week over de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten. Dit heeft soms de indruk gewekt dat de tienjarige geldigheidsduur al per 1 januari jl. is ingevoerd. Dit is echter niet het geval.

De invoeringsdatum wordt nog bekendgemaakt. De uitgevende instanties worden op korte termijn over de invoeringsdatum geïnformeerd.