Twee nieuwe berichten Tabel 60

Vandaag (6 januari 2014) zijn twee nieuwe tabelberichten gestuurd aan alle deelnemers van het berichtenverkeer Gemeentelijke basisadministratie (GBA). Het gaat om Tabel 60, waarin de RNI-deelnemers zijn opgenomen. U wordt verzocht deze tabelberichten zo spoedig mogelijk te verwerken.

Met de tabelberichten worden twee problemen opgelost. Allereerst was de code ‘0000’ voor onbekend ten onrechte nog niet opgenomen in de tabel, terwijl deze wel in het Logisch Ontwerp is voorgeschreven.

Daarnaast is er nu ook een code voor de loketinschrijvingen: code ‘9999’. Deze code kan vanaf vandaag gebruikt worden. De persoonslijsten in GBA-V afkomstig van de RNI kunnen de code ‘9999’ bevatten in rubriek 88.10 RNI-deelnemer. Deze rubriek wordt automatisch verstrekt in berichten die gegevens bevatten van RNI-persoonslijsten, zowel in het berichtenverkeer als in de webservice.