Richtlijn opname geboorteland personen geboren in Oost-Jeruzalem (Update 24-04-14)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft signalen ontvangen waaruit blijkt dat personen geboren in Oost-Jeruzalem met verschillende geboortelanden staan geregistreerd. Dat gemeenten verschillende interpretaties hanteren bij de registratie van het geboorteland komt de eenduidigheid niet ten goede: de burger is juist gebaat bij dat de toepassing van de regels in alle gemeenten hetzelfde is.

Daarnaast is het begrijpelijk dat inschrijvingen vanuit dit gebied lastig zijn te beoordelen, vandaar deze richtlijn.

De bezettingen van de Gazastrook en Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, door Jordanië, Egypte of Israël worden door Nederland niet erkend. Voor personen geboren in deze gebieden wordt de volgende richtlijn afgegeven:

  • voor personen geboren in de Gazastrook of de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem na 14 mei 1948 die als ingezetene of niet-ingezetene staan geregistreerd in de ‘basisregistratie personen’ alleen een correctie van het geboorteland uitgevoerd wordt als de burger hiertoe een verzoek indient: als uit het brondocument blijkt dat persoon na 14 mei 1948 is geboren in de Gazastrook of de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem met geboorteland Israël, Jordanië of Egypte, dan moet het geboorteland gecorrigeerd worden in land ‘Onbekend’.
  • Voor personen geboren in de Gazastrook of Westelijke Jordaanoever, met in begrip van Oost-Jeruzalem, na 14 mei 1948 die een aangifte van verblijf en adres doen op basis van artikel 2.38 Wet basisregistratie personen wordt het geboorteland ‘Onbekend ’ opgenomen.

Update 24 april 2014: tekstuele aanpassing eerste bullit