Ministerie van BZK roept op geretourneerde stempassen te onderzoeken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseert gemeenten de stempassen te analyseren die voor een verkiezing retour worden gezonden. Deze stempassen worden teruggestuurd naar gemeenten omdat de aangeschrevene niet op het betreffende adres woont.

Gemeenten kunnen hieruit afleiden dat er iets niet klopt met zo’n adres. Hierop kunnen ze een adresonderzoek instellen om zodoende vast te stellen waar de persoon woont en de kwaliteit van de Basisregistratie Personen gegevens te verbeteren.

Bijna 5.000 stempassen retour

Na de laatste lokale verkiezingen van maart 2014 kwamen uit de vier grote steden naar schatting bijna 5.000 stempassen retour. De adressen waar de passen naar toe zijn gestuurd kloppen dus niet. De vier grote steden hebben naar aanleiding van de retourneerde stempassen adresonderzoeken ingesteld. BZK adviseert andere gemeenten hun voorbeeld te volgen.

Rotterdam kreeg 0,4% van de stempassen retour (circa 1.600 tot 2.000 van de 485.499) en starten met het checken en eventueel onderzoeken van de adressen. Den Haag heeft alle adressen van de geretourneerde stempassen (totaal 717) reeds in onderzoek gedaan; naar 435 adressen zijn nieuwe onderzoeken gestart, bij de overige 282 liepen al onderzoeken. In Utrecht werden 600 en in Amsterdam 1.460 stempassen retour gezonden. Beide gemeenten zullen ook adresonderzoeken uitvoeren.