Wijziging geslacht in de geboorteakte per 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 wijzigen de voorwaarden voor en de bevoegdheid tot het wijzigen van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor een geslachtswijziging in de geboorteakte vervalt de rechterlijke tussenkomst. De aangifte van geslachtswijziging moet vanaf 1 juli 2014 bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboortegemeente worden gedaan. Inmiddels een uitgebreide uitleg gepubliceerd en wordt de procedure in de HUP aangepast.

In hoofdstuk 5.8 wordt de procedure inhoudelijk aangepast. Tot die tijd kunt u hiervoor de huidige procedure blijven gebruiken. Het brondocument blijft een 1•S akte. Ook de beschrijving in tabel 39 Akteaanduiding zal worden aangepast.

Procedure 7.4 blijft gehandhaafd

Tot de invoering van LO 3.9 op 4 oktober 2014 is automatische doorwerking naar gerelateerden niet mogelijk. De huidige procedure 7.4 blijft daarvoor gehandhaafd.