Agentschap BPR pakt illegaal aanbod adressen aan

Het Agentschap BPR waarschuwt adverteerders en websites die illegaal woonadressen aanbieden. Het gaat om advertenties van woonadressen waarmee mensen zich bewust foutief willen inschrijven bij de gemeente.

Overtreders kunnen een bestuurlijke boete krijgen. Inmiddels zijn de eerste websites en adverteerders benaderd.

Misbruik van toeslagen

Op internet worden woonadressen tegen betaling aangeboden, waarop mensen zich bij de gemeente inschrijven maar er niet gaan wonen. Ook worden tegen betaling woningen aangeboden waarop men zich niet mag inschrijven van de verhuurder, terwijl men er wel woont. Dat mag niet. Door niet op te geven waar ze echt wonen, kunnen mensen misbruik maken van bijvoorbeeld toeslagen of buiten beeld van de overheid blijven.

Invoering Wet basisregistratie personen (BRP)

Gemeenten kunnen sinds de invoering van de Wet basisregistratie personen (BRP) per 6 januari 2014 een bestuurlijke boete opleggen aan mensen die foutief staan ingeschreven in de BRP, de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Deze boete kan oplopen tot € 325. Een persoon kan alleen worden ingeschreven op een woonadres als hij daar ook daadwerkelijk woont. Het toelaten dat een persoon ingeschreven staat op een woonadres terwijl bekend is dat de persoon daar niet daadwerkelijk woont, is in strijd met de wet.