Agentschap BPR start voorlichting gemeenten herkenning adresfraude

Agentschap BPR start met het voorlichten van gemeenten over het beter herkennen van adresfraude. Misbruik van overheidsvoorzieningen door niet te melden waar je echt woont, moet moeilijker worden. Als fraudepogingen aan de gemeentebalie sneller worden herkend, scheelt dat veel gedoe.

Door onjuiste informatie over hun identiteit of adres aan de Basisregistratie Personen door te geven, kunnen fraudeurs bij verschillende overheidsinstanties onterecht geld ontvangen. Omdat voorkomen minder tijdrovend en duur is dan terugvorderen, is de gemeentebalie een belangrijke plek tegen fraude.

Tien veelvoorkomende vormen van fraude

Gemeenten worden voorgelicht over tien veelvoorkomende fraudevormen en hoe ze deze herkennen. Deze fraudepatronen gaan bijvoorbeeld over schijnbewoning, onterechte briefadressen, mensen zonder adres die opduiken om een nieuw identiteitsbewijs te krijgen of verdachte veelverhuizers. Het is belangrijk dat alle gemeenten hiervan leren, want fraudeurs doen soms bij meerdere gemeenten een poging om zich in te schrijven of wijzigingen door te geven. Dit 'shoppen' moet worden voorkomen.

Waaier Fraudepatronen

Een handig hulpmiddel is de waaier Fraudepatronen. Deze downloadt u onderaan dit artikel.

Delen van ervaringen mogelijke fraude

Voorlichting gebeurt aan de hand van voorlichtingsmateriaal, bijeenkomsten en werkbezoeken. Daarbij worden gemeenten opgeroepen om hun ervaringen over mogelijke fraude te delen. De voorlichting start tijdens het NVVB-congres op 14 mei 2014. Daar vinden onder andere workshops plaats over het werken met fraudeprofielen.

Signalen van fraude? Geef het aan ons door

Gemeenten geven nieuwe fraudesignalen door aan het Agentschap BPR.