Regiobijeenkomsten Reisdocumenten 2014

In april 2014 heeft Agenstschap BPR op drie locaties de Regiobijeenkomsten Reisdocumenten 2014 georganiseerd. We kozen voor het thema kwaliteit met een plenair gedeelte en vier workshops.

Uit de hoge opkomst en de interactie met de deelnemers hebben wij het sterke vermoeden dat deze bijeenkomsten in een informatiebehoefte voorziet.

Publiek tijdens de regiobijeenkomsten Reisdocumenten 2014

Input voor BPR

Dankzij de vele interactie uit de zaal tijdens de bijeenkomsten hebben we veel vragen, informatie en input gekregen over diverse onderwerpen. Een van de vragen waar we direct mee aan de slag zijn gegaan, is een nieuwe versie van de voorlichtingsfilm waarbij de pilot thuisbezorgen uit de film wordt gehaald. Deze film zal als aparte versie op de website van BPR beschikbaar komen. Een ander voorbeeld is het beschikbaar stellen van een conceptverbeterplan reisdocumenten dat gebaseerd is op de resultaten van de zelfevaluatie: inmiddels zijn er een aantal plannen verstuurd.

Andere vragen nemen meer tijd in beslag. Voorbeelden hiervan zijn: het monitoren van de gevolgen van de afschaffing vermissingsleges en het thuisbezorgen van het reisdocument.