Verbetering kwaliteit gegevens gemeenten

De inhoudelijke juistheid van de gegevens die waren opgenomen in de GBA zijn aanzienlijk verbeterd. Ook hebben gemeenten de processen rondom de opslag van gegevens en de privacytechnische voorzieningen beter op orde gebracht.

Van de gemeenten is 98,3 procent direct geslaagd voor het inhoudelijke deel van de audit. Voor zowel het procesmatig- als privacy deel van de audit is 99,8 procent van de gemeenten direct geslaagd. Gemeenten mogen trots zijn op dit resultaat, want dit is een gemiddelde stijging van 5,6 procent ten opzichte van de vorige audit die afgesloten werd in 2010.

Gemeenten moesten om de drie jaar een GBA-audit uitvoeren, wat een administratieve controle betreft op de kwaliteit van de BRP en op de wijze waarop de gemeenten de GBA wet- en regelgeving uitvoeren.