Procedure verwijderen afnemersindicaties

De gemeentelijke leveranciers (Centric, Pink Roccade en Procura) hebben een procedure gemaakt waarmee de afnemersindicaties van de persoonslijst verwijderd worden. Om problemen bij de initiële vulling van de Registratie Niet-Ingezetenen te voorkomen, is het advies aan gemeenten om vrijdag 20 juni a.s. de eerste verwijderingsprocedure uit te voeren.

Op vrijdag 4 juli 2014 wordt de procedure nogmaals uitgevoerd om op alle persoonslijsten - die in een intergemeentelijke verhuizing zaten – alsnog de afnemersindicaties te verwijderen.

Voor een correct resultaat: uitvoering op dezelfde dag

Het is belangrijk dat alle gemeenten op dezelfde dag deze procedures uitvoeren. Gebeurt dit niet, dan ontvangen gemeenten die de procedure al uitgevoerd hebben bij een intergemeentelijke verhuizing wederom persoonslijsten met afnemersindicaties.

Afnemersindicaties niet meer bijgewerkt

GBA-V verzorgt de verstrekking aan afnemers en houdt de afnemersindicaties bij. De afnemersindicaties die nog op de persoonslijsten staan, worden niet meer bijgewerkt.

In enkele gevallen zorgen de afnemersindicaties nog voor problemen bij een verhuizing als gevolg van een onjuiste sortering.

Voor meer informatie over de verwijderingsprocedure kunt u terecht bij uw leverancier.