Wijzigingen in de Landelijke Tabellen 32, 34 en 37

Vrijdag 19 februari 2016 wordt een groot aantal wijzigingen doorgevoerd in drie Landelijke Tabellen GBA/RNI (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens/Registratie Niet-Ingezetenen). In verband hiermee moeten gemeenten en afnemers hun tabellen vóór 1 maart 2016 aanpassen.

De wijzigingen vinden plaats in het kader van een onderhoudsslag. Het betreft de tabellen:
32 (Nationaliteitentabel), 34 (Landentabel) en 37 (Tabel Reden opnemen/beëindigen nationaliteit).

Soorten wijzigingen

In de tabellen 32 en 34 wordt bij een groot aantal landen en nationaliteiten de omschrijving qua spelling aangepast. De code, d.w.z. de nationaliteitscode of de landcode, blijft hierbij gelijk. (Als alleen de omschrijving bij een code wijzigt, zijn er geen gevolgen voor de gegevens op de persoonslijst, aangezien daar alleen een code is opgenomen.)

Daarnaast worden in de tabellen 32 en 34 enkele nieuwe codes toegevoegd en als gevolg daarvan enkele begin- en einddatums opgenomen. In tabel 37 wordt bij vijf codes de omschrijving verduidelijkt.

Meer details over de wijzigingen in de tabellen 32, 34 en 37 staan in het document ‘Overzicht wijzigingen in de Landelijke Tabellen 32, 34 en 37’.

Tabelwijzigingsberichten

De aanpassingen op de tabellen worden verstuurd via het GBA-berichtenverkeer, in de vorm van tabelwijzigingsberichten: Dt01- en Dw01-berichten.

De Landelijke Tabellen vindt u op www.publicaties.rvig.nl