Vervanging beveiligingscertificaat GBA-mailbox

UPDATE 27-03-2017: De overgang van PKIO-certificaten is succesvol verlopen. Alle gemeenten en afnemers BRP zijn overgestapt op SHA-2 certificaten.

Update 25 januari 2017: het nieuwe publieke deel van het certificaat van RvIG is beschikbaar.

Stap nu over op PKIoverheid certificaten van het type SHA2. Doet u dit niet, dan kunt u na 21 maart 2017 niet meer deelnemen aan het GBA-berichtenverkeer.

In juli 2016 is een aankondigingsbrief naar alle BRP-contactpersonen gestuurd. In oktober 2016 is een tweede brief gestuurd. Wij adviseren iedereen die te maken heeft met dit onderwerp de brieven goed door te nemen.

Wat wordt er van u verwacht?

U moet nagaan of uw applicatie communicatie ondersteunt met een PKIoverheid certificaat. Als dit niet zo is, dan moet dit aangepast worden door uw leverancier. Als u uw applicatie voor het GBA-berichtenverkeer in eigen beheer onderhoudt, dan kunt u de benodigde aanpassingen zelf inventariseren en laten uitvoeren.

In onze vervolgbrief vervanging beveiligingscertificaat GBA-mailbox van oktober 2016 leest u wat u moet doen, afhankelijk van hoe u de applicatie gebruikt.

Neem contact op met uw leverancier als u vragen heeft over het vervangen van het certificaat voor het GBA-berichtenverkeer.

IP-adressen proef- en productieomgeving bekend

De IP-adressen van de proef- en productieomgeving per 1 december 2016 zijn bekend.

Het nieuwe publieke deel van het certificaat van RvIG is inmiddels ook beschikbaar (update 25 januari 2017).

Vraag en antwoord vervanging beveiligingscertificaat

  • Voor welke afnemers/gebruikers is de vervanging van het beveiligingscertificaat voor de GBA-mailbox toepassing?
  • Wat betekent de vervanging van het beveiligingscertificaat voor de GBA-mailbox voor mijn organisatie?
  • Wat wordt er wanneer van mij verwacht?
  • Welke informatie heb ik nodig als ik de GBA-applicatie zelf wil aanpassen?
  • Verandert er bij de certificaatvervanging iets voor gebruikers/afnemers die via een bewerker de GBA-berichtendienst gebruiken?