Nieuwe weergave modelnummer paspoort en identiteitskaart

Nederlandse paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten bevatten een modelnummer. Met ingang van 15 februari 2017 is de weergave hiervan veranderd.

Het modelnummer bevat nu meer technische informatie over het document dan voorheen. Ook wordt het modelnummer niet meer tijdens het productieproces gedrukt in het document, maar maakt het onderdeel uit van het personalisatieproces. De plaats waar het modelnummer in het document staat, verandert niet.

Oude weergave modelnummer

Het oude nummer bevat de volgende elementen:

  1. model: het volgnummer van het model (grafisch ontwerp);
  2. productiejaar: het jaar waarin het document gedrukt is;
  3. serieaanduiding: het volgnummer van de serie drukwerk van het jaar waar dit document toe behoort.

Nieuwe weergave

Het nieuwe nummer bevat de volgende elementen:

  1. model: het volgnummer van het model (grafisch ontwerp);
  2. productiejaar: het jaar waarin het document gedrukt is;
  3. serieaanduiding: het volgnummer van de serie drukwerk van het jaar waar dit document toe behoort;
  4. chiptype: aanduiding chiptype.

Voorbeelden oude en nieuwe weergave

Hieronder staat een voorbeeld van de oude (links) en de nieuwe weergave van het modelnummer (rechts) in een paspoort.

Voorbeeld oude en nieuwe weergave modelnummer paspoort

Hieronder staat een voorbeeld van de oude (boven) en nieuwe weergave (onder) van het modelnummer in een Nederlandse identiteitskaart.

Voorbeeld oude en nieuwe weergave modelnummer NIK