Aanpassingen Paspoortwet per 1 maart 2017

Met ingang van 1 maart 2017 wordt de Paspoortwet (Pw) gewijzigd: nieuw is artikel 23b Paspoortwet en artikel 47 lid 1 onder i wordt aangevuld.

Met de komst van artikel 23b Pw wordt bij iedere aanvraag gekeken of de aanvrager is gesignaleerd. Dit geldt vanaf 1 maart 2017 dus ook voor een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Aan een persoon met een uitreisverbod mag namelijk geen Nederlandse identiteitskaart (NIK) of paspoort worden verstrekt, maar alleen een vervangende Nederlandse identiteitskaart.

Door de wetswijziging vervalt het paspoort en/of de Nederlandse identiteitskaart en worden deze (internationaal) gesignaleerd.

In Nieuwsbrief reisdocumenten nummer 1 van 16 februari 2017 wordt nadere informatie verstrekt over de gevolgen van de invoering van de nieuwe wet.

Update 28-02-2017: Circulaire 23b PW toegevoegd aan nieuwsbericht