Handhavingskader uitvoering Paspoortwet en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland goedgekeurd

Op 7 april 2017 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het handhavingskader uitvoering Paspoortwet en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland goedgekeurd.

Met dit handhavingskader wordt invulling gegeven aan het toezicht en de bijhorende activiteiten door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens bij Nederlandse gemeenten in het kader van de zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten. Het handhavingskader voor Caribisch Nederland (BES) zal op een later moment worden vastgesteld.