Nieuwe akte voor levenloos geboren kind

Per 1 juli 2017 wordt het Besluit burgerlijke stand 1994 (BBS) gewijzigd. Vanaf die datum wordt in plaats van de huidige akte van levenloos geboren kind een akte opgemaakt met als opschrift: Akte van geboorte (levenloos).

Dit staat in een besluit van de minister van Veiligheid en Justitie dat op 24 mei 2017 in het Staatsblad is gepubliceerd. De huidige akte van levenloos geboren kind en straks de akte van geboorte (levenloos) wordt uitsluitend ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand en dus niet in het geboorteregister.

Deze wijziging komt tegemoet aan een sterk gevoelde wens van ouders van een levenloos geboren kind. Gebleken is dat zij grote moeite hebben met de huidige akte levenloos geboren kind, omdat de aanduiding levenloos geboren miskent dat hun kind feitelijk heeft bestaan, althans dat het tijdens de zwangerschap heeft geleefd. Het kabinet heeft hier, zoals bij verschillende gelegenheden is aangegeven, alle begrip voor. Het gepubliceerde besluit is daar het resultaat van.

Geen inschrijving BRP

Deze wijziging van het BBS betekent niet dat het kind vanaf 1 juli 2017 op verzoek van de ouder(s) op de persoonslijst van de ouder(s) kan worden geregistreerd. De akte van geboorte (levenloos) veroorzaakt dus geen inschrijving van het kind in de Basisregistratie Personen op grond van artikel 2.3 van de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP). Met de geboorteakte zoals bedoeld in de Wet BRP wordt alleen verwezen naar een geboorteakte die wordt ingeschreven in het geboorteregister van de burgerlijke stand.   

Om de gegevens van levenloos geboren kinderen op termijn te kunnen registreren in de BRP moet  de Wet BRP worden aangepast, aangezien op dit moment alleen van levend geboren kinderen gegevens worden geregistreerd. Ook moet worden geregeld dat registratie van het levenloos geboren kind alleen mogelijk is op verzoek van de ouder(s).