Gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 is er sprake van een aantal gemeentelijke herindelingen. De herindelingen vinden plaats in de provincies Gelderland, Groningen en Friesland.

Gelderland

In de provincie Gelderland ontstaat de nieuwe gemeente Zevenaar. De nieuwe gemeente ontstaat uit de samenvoeging van de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden.

Groningen

In de provincie Groningen ontstaan er 2 nieuwe gemeenten. De gemeente Westerwolde en de gemeente Midden-Groningen.

  • Gemeente Westerwolde ontstaat uit de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde.
  • De gemeente Midden-Groningen ontstaat uit de gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde.

Friesland

De gemeente Littenseradiel wordt opgeheven en het grondgebied wordt opgesplitst en verdeeld naar 3 gemeenten.

  • Aan de bestaande gemeente Leeuwarden wordt toegevoegd de gemeente Leeuwarderadeel en het noordoostelijke deel van Littenseradiel.
  • Aan de bestaande gemeente Súdwest-Fryslân wordt het zuidelijke deel van Littenseradiel toegevoegd.
  • De nieuwe gemeente Waadhoeke wordt gevormd door een samenvoeging van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en het noordwestelijke deel van Littenseradiel.

Acties gemeenten en afnemers

Wij informeren u de komende maanden over de ontwikkelingen met betrekking tot de herindelingen van de gemeenten in 2018 en eventuele acties die u hierop als gemeente of afnemer van de Basisregistratie Personen moet ondernemen.