Gevolgen stopzetten Operatie BRP

Minister Plasterk heeft woensdagavond (5 juli 2017) in het algemeen overleg met de Tweede Kamer besloten om te stoppen met Operatie Basisregistratie Personen (oBRP). Voor de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) betekent dit dat ook het programma om de nieuwe BRP in beheer te nemen gestopt wordt.

De minister gaat in overleg met gemeenten en andere partners over welke stappen er nu genomen moeten worden. Hierdoor zijn de exacte gevolgen van dit besluit, ook voor RvIG, nog niet helemaal duidelijk. We houden u de komende periode op de hoogte.