Handel in inschrijfadressen met valse huurcontracten

Steeds meer gemeenten doen aangifte van valse huurcontracten. Die worden gemaakt door handelaren in inschrijfadressen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) roept de gemeenten op om goed op te letten bij huurcontracten zonder duidelijke toestemming van de eigenaar of hoofdbewoner.

Valse huurcontracten

Vooral leegstaande kooppanden en huurwoningen worden vermeld op de valse huurcontracten. De huurders van de inschrijfadressen, adressen waarvan wordt beloofd dat de huurder zich er in kan inschrijven maar niet gaat wonen, betalen doorgaans een fikse borg en een maandelijks bedrag. Dat bedrag zijn de huurders meestal kwijt zonder dat ze de beloofde diensten hebben ontvangen, zoals bijvoorbeeld het doorsturen van post.

Bestuurlijke boete

Inschrijving op een adres waar men niet gaat wonen is volgens de wet niet toegestaan. Gemeenten kunnen hiervoor een bestuurlijke boete uitdelen. Met een valse inschrijving kunnen mensen bijvoorbeeld onterecht beroep doen op sociale voorzieningen of buiten beeld van de overheid blijven.

Advertenties van inschrijfadressen worden door RvIG verwijderd van onder andere Marktplaats.nl.

Aangifte bij valse huurcontracten

Samen met de Fraudehelpdesk waarschuwt RvIG voor deze praktijken. Bij valse huurcontracten roept RvIG op om altijd aangifte te doen bij de politie en dit door te geven aan RvIG.