Update 06-11-17: Gevolgen orkanen voor afdelingen Burgerzaken Caribisch gebied

Update 6-11-17: Sinds maandag 6 november jl. is het berichtenverkeer met Sint Maarten hersteld.

Update 20-10-17: Berichtenverkeer en verstrekking persoonsgegevens PIVA

Na het passeren van drie orkanen is het contact hersteld met de collega’s op Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook is er met het Kabinet van de Gouverneur op Sint Maarten weer contact.

Saba en Sint Eustatius

De dienstverlening bij Burgerzaken op Saba en Sint Eustatius is weer normaal. Het berichtenverkeer is bijgewerkt.

Sint Maarten

De afdeling Burgerzaken van Sint Maarten heeft aanzienlijke schade opgelopen. De afdeling is operationeel, maar de dienstverlening kan trager dan normaal zijn. 

Sinds 18 oktober jl. is het weer mogelijk om een paspoort aan te vragen. Het PIVA-systeem is operationeel, maar er is nog geen berichtenverkeer mogelijk via de PIVA/ GBA-koppeling. Naar verwachting zal dit spoedig worden hersteld. Wij zullen de gemeenten hiervan op de hoogte stellen.

Inschrijving in de Basisregistratie Personen

Het tijdelijk niet functioneren van het PIVA-systeem op Sint Maarten kan als gevolg hebben dat burgers zich voor inschrijving bij een gemeente melden, zonder uitschrijfbewijs (verhuisbericht). Daarnaast ontvangt de gemeente ook geen PIVA-persoonslijst via de PIVA/GBA-koppeling.

Neem in deze gevallen contact met ons op voor advies.

Reisdocument voor inschrijving in Nederland

Alleen noodzakelijke reizen van en naar de Bovenwindse eilanden zijn momenteel mogelijk. Lijnvluchten worden binnenkort weer hervat. Een persoon van een van de getroffen eilanden kan zich in Nederland niet inschrijven zonder reisdocument. Voor zover bekend is het niet mogelijk vanaf de getroffen eilanden naar Nederland te reizen zonder een paspoort, noodpaspoort of laissez-passer.

Benedenwindse eilanden

De benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao zijn niet getroffen door de orkaan. De dienstverlening met Aruba, Bonaire en Curaçao verloopt normaal.

Vragen en antwoorden

Op basis van vragen van gemeenten, afnemers en het Caribisch gebied zijn er verschillende ‘vragen en antwoorden’ opgesteld. De vragen en antwoorden zijn op 20 oktober jl. door ons bijgewerkt.