Update 12-10-17: Gevolgen orkanen voor afdelingen Burgerzaken Caribisch gebied

Na het passeren van drie orkanen is het contact hersteld met de collega’s op Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook met het Kabinet van de Gouverneur op Sint Maarten is regelmatig contact.

De schade op Saba en Sint Eustatius is aanzienlijk. De schade op Sint Maarten is waarschijnlijk nog iets groter, waardoor de wederopbouw van Sint Maarten lang zal gaan duren.

Vragen en antwoorden

Op basis van vragen van gemeenten, afnemers en het Caribisch gebied zijn er verschillende ‘vragen en antwoorden’ opgesteld. De vragen en antwoorden zijn op 4 oktober jl. door ons bijgewerkt.

Berichtenverkeer en verstrekking persoonsgegevens PIVA

Saba

De dienstverlening bij Burgerzaken op Saba is weer normaal. Het berichtenverkeer is bijgewerkt.

Sint Eustatius

Het PIVA-systeem is volledig hersteld. Alle berichten worden weer ontvangen.

Sint Maarten

De afdeling Burgerzaken van Sint Maarten heeft aanzienlijke schade opgelopen. Aan het herstel van de dienstverlening wordt gewerkt. Het is nog niet duidelijk wanneer de dienstverlening weer op orde zal zijn. Paspoorten en nooddocumenten worden op Sint Maarten tijdelijk verstrekt door het Kabinet van de Gouverneur.

Update 12-10-2017: In het bericht verwerkt dat het PIVA-systeem van Sint Eustatius volledig hersteld is.

Inschrijving in de Basisregistratie Personen

Zolang het PIVA-systeem op Sint Maarten en Sint Eustatius nog niet volledig operationeel is  kan er vanuit deze eilanden geen verhuisbericht overlegd worden en ontvangt de gemeente van inschrijving ook geen PIVA–persoonslijst via de PIVA/GBA-koppeling (PGK). Voorkomende gevallen kunnen worden voorgelegd aan RvIG. Als de PIVA-systemen van Sint Eustatius en Sint Maarten weer operationeel zijn, zal RvIG de gemeenten hiervan op de hoogte stellen.

Reisdocument voor inschrijving in Nederland

Alleen noodzakelijke reizen van en naar de Bovenwindse eilanden zijn momenteel mogelijk. Een persoon van een van de getroffen eilanden kan zich in Nederland niet inschrijven zonder reisdocument. Het is niet mogelijk vanaf de getroffen eilanden naar Nederland te reizen zonder in het bezit te zijn van een paspoort, noodpaspoort of laissez-passer.

Benedenwindse eilanden

De benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao zijn niet getroffen door de orkaan. De dienstverlening met Aruba, Bonaire en Curaçao verloopt normaal.