Update 5-10-17: Artikel 35a Besluit BRP - Verwerken verzoek naamgebruik

Per 1 september is artikel 35a van het Besluit BRP toegevoegd. Hierin staat dat, ondanks dat een persoon niet-ingezetene is geworden, de gegevens toch geactualiseerd kunnen worden. Die actualisering houdt in dat de bestaande gegevens over de achternaam ‘historisch’ worden en nieuwe gegevens worden opgenomen.

Dit geldt alleen als de betrokken persoon geen gebruik meer maakt van de achternaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner, maar van de eigen achternaam.

Eigen naam in de BRP

Een niet-ingezetene die eerder als ingezetene was ingeschreven kan sinds 1 september 2017 de achternaam wijzigen waarmee deze niet- ingezetene aangeschreven wilt worden. Dat betekent dat de eigen naam door overheidsinstanties en andere gebruikers van de Basisregistratie Personen (BRP) wordt gebruikt in plaats van die van de (huwelijks)partner.

Verwerken verzoek wijzigen naamgebruik

Om de achternaam waarmee de niet-ingezetene aangeschreven wil worden te wijzigen, kan er een verzoek ingediend worden bij de gemeente waar deze niet-ingezetene het laatst ingeschreven was als ingezetene. De gemeente gebruikt vervolgens het formulier Verzoek wijziging BRP - plaatsing documentindicatie persoonslijsten niet-ingezetenen.

Nadat het formulier door ons is ontvangen wordt het zogenoemde naamgebruik op de persoonslijst van de betrokken persoon gewijzigd. Hierdoor wordt de achternaam van de (huwelijks)partner niet langer gebruikt door overheidsinstanties en andere gebruikers van de BRP.

Update 5 oktober 2017: de procedure over het verwerken van een wijziging naamgebruik toegevoegd

Onwenselijke situaties

De achternaam waarmee een niet-ingezetene aangeschreven wil worden kon eerder niet gewijzigd worden. Dit leidde tot onwenselijke situaties. Bijvoorbeeld als een huwelijk door een echtscheiding was ontbonden. Overheidsinstanties en andere gebruikers van de BRP schreven de niet-ingezetene in dat geval nog steeds aan met de naam van de (huwelijks)partner.