Update 12-10-17: Nader onderzoek ENSIA-resultaten

Vanwege diverse signalen uit het land bekijkt RvIG de puntentelling van de ENSIA-vragen opnieuw. Omdat we willen voorkomen dat er verkeerde resultaten gepresenteerd worden, is het op dit moment niet mogelijk de managementrapportages van de zelfevaluaties 2017 te downloaden.

Mocht u inmiddels al een managementrapportage gedownload hebben, dan moet u deze als foutief beschouwen. Onze excuses voor het ongemak.

Update 12-10-17: De deadline van 1 december 2017 voor het toezenden van de uittreksels BRP en PNIK wordt uitgesteld. Zodra u de managementrapportages kunt downloaden, wordt u geïnformeerd over de nieuwe datum.

Update 6-10-17: Het nadere onderzoek van de ENSIA-resultaten is nog niet afgerond. Zodra meer bekend is zullen wij u informeren.