Reisdocument vervalt van rechtswege bij wijziging burgerservicenummer

Met ingang van 1 oktober 2017 vervalt een reisdocument van rechtswege als het Burgerservicenummer (BSN) van de houder wijzigt. Dit is een wijziging van de Paspoortwet (artikel 47 lid 1 onder e).

Werkwijze voor medewerkers Burgerzaken

Medewerkers Burgerzaken van gemeenten gaan in deze situatie als volgt te werk:
Als u het BSN wijzigt in categorie 01 (Persoon) op een persoonslijst, controleert u of de burger in het bezit is van een reisdocument waarin het vervallen BSN is vermeld. Zie de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP), procedure 7.19 wijzigen BSN. Dit reisdocument vervalt dan door de wijziging van rechtswege en moet worden ingehouden. In de Basisregistratie personen (BRP) registreert u, afhankelijk van de situatie een I, een V of een R bij de aanduiding inhouding of vermissing van een reisdocument. Dit is gelijk aan de werkwijze zoals beschreven in HUP procedure 6.7 (reisdocument) onder situatie F, G en H. De HUP wordt bij de eerstvolgende update op dit punt aangepast.

Nieuwsbrief Reisdocumenten nummer 6

Op 19 september 2017 heeft de Rijkdienst voor Identiteitsgegevens de nieuwsbrief reisdocumenten nummer 6 verstuurd. In deze nieuwsbrief staat informatie over verschillende wijzigingen in de Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregelingen. De volgende wijzigingen zijn per 1 oktober 2017 doorgevoerd:

  • Mensen die hun paspoort kwijtraken, hoeven hiervan geen aangifte meer te doen bij de politie. (Zij hoeven alleen een verklaring van vermissing af te leggen bij hun woongemeente. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina Vermissing reisdocumenten).
  • Het wordt mogelijk met een C7-formulier melding te maken van mogelijke (kopie)fraude.
  • De termijnen van de zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten wijzigen.

De hierboven vermelde wijziging van de Paspoortwet is een belangrijke aanvulling op de informatie in deze nieuwsbrief. Deze informatie wordt ook nog meegenomen in de volgende nieuwsbrief Reisdocumenten.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van RvIG? Via onze website kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrieven. Selecteer dan bij afzender: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met ons Contactcentrum per e-mail via info@rvig.nl of telefonisch op 088-900 1000.