Meer gemeenten sluiten aan bij landelijke aanpak adreskwaliteit

Steeds meer gemeenten doen mee met de landelijke aanpak om de kwaliteit van adressen te verbeteren: van 164 gemeenten in 2016 naar 225 gemeenten dit jaar. Samen controleren gemeenten zo’n 15.000 adressen per jaar met huisbezoeken.

De gemeenten werken op basis van risicosignalen van de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de politie, het Centraal Justitieel Incassobureau  en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Indicatoren voor adresfraude

Indicatoren voor adresfraude zijn bijvoorbeeld retour gestuurde brieven, klachten over overbewoning of signalen over schijnverlating. Door met dit soort indicatoren te werken, is de trefkans op afwijkingen op een onderzocht adres gegroeid van 41 naar 50 procent.

Lees het volledige nieuwsbericht 'Aanpak adresfraude loont' op Rijksoverheid.nl.