Gevolgen herindeling gemeenten per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 zijn er 6 gemeentelijke herindelingen, waarbij 14 gemeenten  betrokken zijn. Hieronder vindt u informatie over de gevolgen hiervan voor gemeenten en afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP).

In ons nieuwsbericht van 6 september 2017 vindt u een overzicht van de nieuwe, overblijvende en opgeheven gemeenten per 1 januari 2018. Ook vindt u op deze website een overzicht van het aantal door GBA-V (GBA-Verstrekkingsvoorziening) te ontvangen synchroniciteitsberichten en te versturen verstrekkingsberichten als gevolg van deze herindelingen. Zorgt u ervoor dat eventuele aanpassingen tijdig (voor het einde van het jaar) binnen uw systeem zijn doorgevoerd.

Verstrekkingsberichten als gevolg van de herindelingen

Als gevolg van de herindelingen verwachten wij dat de GBA-V vanaf 1 januari 2018 circa 165.000  berichten zal ontvangen met persoonslijsten waarop de infrastructurele wijziging is opgenomen. Dit resulteert in een aantal van ongeveer 2,5 miljoen te verstrekken berichten naar afnemers.

In het overzicht autorisaties afnemers ziet u welke afnemers geautoriseerd zijn voor één of meer bij de herindelingen betrokken gemeenten. In het overzicht staan alleen de afnemers vermeld die vanaf ongeveer 1000 of meer verstrekkingsberichten ontvangen.

Keuzemogelijkheid ontvangst verstrekkingsberichten

Als u als afnemer van de BRP als gevolg van de herindelingen verstrekkingsberichten ontvangt, krijgt u van ons een e-mail met de vraag of u deze vertrekkingsberichten wel wenst te ontvangen en zo ja, in welke vorm. Wij zien er vervolgens op toe dat de verstrekkingsberichten conform uw wens worden afgehandeld: geen/wel berichten of via een alternatief medium.

Bent u één van deze afnemers die verstrekkingsberichten ontvangt van één of meer betrokken herindelingsgemeenten? En wilt u worden geïnformeerd over de mogelijke wijzigingen in uw autorisatie als gevolg van de herindelingen? Neemt u dan contact op met de betreffende relatiebeheerder per e-mail via info@rvig.nl of via telefoonnummer 088 900 1000.