Grenscorrectie tussen Nissewaard en Hellevoetsluis met woonplaats Oudenhoorn

Op 8 november 2017 hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland ingestemd met het voorstel Herindelingsregeling grenscorrectie tussen Nissewaard en Hellevoetsluis. De woonplaats Oudenhoorn zal per 1 januari 2018 worden ingedeeld bij de gemeente Hellevoetsluis.

Infrastructurele wijziging

De woonplaats Oudenhoorn telt ruim 1100 inwoners.

  1. Vanaf 1 januari 2018 worden de persoonslijsten van deze inwoners, via een vervolginschrijving intergemeentelijke adreswijziging, van Nissewaard naar Hellevoetsluis ingeschreven
  2. Per 1 januari 2018 verandert wél de woongemeente, maar niet het adres

Gewijzigde rubrieken

Op de persoonslijsten worden de volgende rubrieken gewijzigd:

Rubriek Omschrijving
08.09.10 Gemeente van inschrijving
08.09.20 Datum inschrijving gemeente
08.10.30 Datum aanvang adreshouding
08.72.10 Omschrijving van de aangifte adreshouding. Hier wordt
de code 'W' (= infrastructurele wijziging) ingevuld
08.85.10 Ingangsdatum geldigheid
08.86.10 Datum van opneming

Verstrekkingsberichten

Als gevolg van deze wijziging wordt er vanaf 1 januari 2018 via het GBA-netwerk een extra aantal synchronisatie- en verstrekkingsberichten verstuurd.