Broncode programmatuur Operatie BRP openbaar

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de broncode openbaar gemaakt van de programmatuur die was geschreven voor nieuwe centrale ict-systemen voor de Basisregistratie Personen (BRP).

Het project werd in juli van dit jaar gestopt. De meest recente broncode is te vinden op github.com, met functionele en technische documentatie.

Open source

De broncode is gepubliceerd als open source software. Daardoor komen aanpassingen op de broncode ook weer openbaar beschikbaar en wordt gratis hergebruik ondersteund. De broncode is gecontroleerd op privacy- en veiligheidsrisico’s.

Het ministerie van BZK publiceert eerdere versies van de broncode volgend jaar.