Abonnementenstructuur berichtenverkeer Basisregistratie Personen 2018

Afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP) betalen jaarlijks voor het gebruik dat zij maken van de gegevens uit de BRP. Hiermee worden de centrale voorzieningen van de BRP in stand gehouden.

Het financieringsmodel hiervoor gaat uit van een abonnementenstructuur op basis van een indeling in klassen. Deze klassen zijn gebaseerd op het aantal ontvangen en verzonden BRP-berichten. Per klasse geldt een vastgesteld tarief.

De abonnementenstructuur wordt jaarlijks vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit gebeurt op basis van de verwachte kosten en het verwachte aantal berichten.

Abonnementenstructuur 2018

Voor 2018 ziet de abonnementenstructuur er als volgt uit:

Staffel Vanaf Tot Bedrag
A 0 10.000 € 1.215
B 10.000 100.000 € 2.430
C 100.000 500.000 € 24.300
D 500.000 2.500.000 € 121.500
E 2.500.000 7.500.000 € 607.500
F 7.500.000 15.000.000 € 1.822.500
G 15.000.000 € 3.642.000