Denk mee over de aanpassing autorisaties voor gemeenten als afnemer GBA-V

Update 7 februari 2018

De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

(Oorspronkelijk bericht:)

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) gaat de autorisaties tot gegevenslevering voor gemeenten als buitengemeentelijke afnemers (GABA’s) aanpassen in 2018. Graag bespreken wij de voorgestelde wijzigingen (GABA model en reisdocument niet-ingezetene) met de gemeenten als afnemer.

Het gaat om wijzigingen die gemeenten zelf hebben aangevraagd, maar ook wijzigingen die voor consistentie van de gegevenssets zorgen. Ook hebben we foutjes gecorrigeerd zoals taal- en typefouten en verkeerd benoemen van een wet of een taak.

Als u vindt dat u door de wijziging uw wettelijke taak niet meer (goed) kunt uitvoeren, vragen wij u dat gemotiveerd aan te geven. Wij kunnen dan opnieuw een afweging maken tussen de noodzakelijkheid van het gegeven voor het uitvoeren van uw wettelijke taak enerzijds en het belang van privacy anderzijds.

Reageren op de wijzigingen

U kunt op twee manieren uw mening over de wijzigingen geven:

  1. U kunt per e-mail uw zienswijze geven via info@rvig.nl o.v.v. Aanpassing GABA autorisatie 2018 voor 6 februari 2018
  2. U kunt ook deelnemen aan een bijeenkomst. Deze is gepland op 6 februari 2018 in Utrecht waarvoor de BRP-contactpersonen, NVVB en leveranciers zijn uitgenodigd

Aanmelden bijeenkomst

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst op 6 februari 2018 via info@rvig.nl o.v.v. Aanpassing GABA autorisatie 2018. Er is ruimte voor 40 deelnemers. Als er meer aanmeldingen binnenkomen van gemeenten en leveranciers, maken wij een selectie van de deelnemers zodat er een evenwichtige afvaardiging aanwezig is van grote en kleine gemeenten (en van leveranciers).

Proces

Alle opmerkingen en suggesties die we uiterlijk 6 februari 2018 hebben ontvangen, worden betrokken bij de laatste besluitvorming om de autorisatie en de gegevenset vast te stellen.

Vervolgens versturen wij aan alle gemeenten een autorisatie-aanvraagformulier (AAF) zodat u deze kunt laten ondertekenen door het bevoegde gezag. Ook vragen we u welke taken u als gemeente zelf uitvoert en welke niet (meer).

Als dit proces voorspoedig verloopt, kan de autorisatie per 1 juli 2018 in gaan.