RvIG onderdeel van blockchain-coalitie

Het onderwerp blockchain leeft! In IDee nummer 1 (het online magazine van RvIG) heeft u kunnen lezen dat het onderwerp ook bij RvIG hoog op de agenda staat.

Blockchain is een manier om gegevens decentraal vast te leggen. RvIG verkent de mogelijkheden van deze nieuwe techniek en is in die hoedanigheid ook onderdeel van de blockchain-coalitie.

Kijk voor meer informatie over blockchain op dutchdigitaldelta.nl.