CMI waarschuwt voor identiteitsfraude in uitzending Kassa

Op 10 februari 2018 heeft Helen van der Sluys van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI) in het tv-programma Kassa toegelicht hoe mensen slachtoffer kunnen worden van identiteitsfraude. Bijvoorbeeld door middel van de zogenaamde ‘zakelijke-rekeningtruc’.

Het item over identiteitsfraude is te bekijken via de website van Kassa. In de uitzending komen verschillende trucs aan de orde waarmee identiteitsfraude kan worden gepleegd.

Zakelijke-rekening-truc

In de uitzending kwam de volgende truc aan de orde. Iemand biedt iets te koop aan op Marktplaats en een ‘geïnteresseerde’ neemt vervolgens contact op via Whatsapp. Deze persoon vertelt al eens te zijn opgelicht en vraagt om die reden om een kopie van het identiteitsbewijs en de bankpas van de verkoper. Dit nadat hij zelf ook een kopie van zogenaamd zijn eigen identiteitsbewijs en van een bankpas heeft gestuurd. Daarna vraagt hij de verkoper om zijn betaling, die afkomstig zou zijn van een zakelijke rekening, te ‘bevestigen’ met behulp van een code.  In werkelijkheid probeert de fraudeur zo zijn telefoon te koppelen aan de mobiel bankieren-app van het slachtoffer. Vervolgens haalt hij de bankrekening leeg. En met de kopie van het identiteitsbewijs van het slachtoffer worden ook weer anderen opgelicht.

Toename identiteitsfraude

De laatste jaren neemt het aantal gevallen van identiteitsfraude toe, zo wijst de Monitor Identiteit uit. Ook het CMI merkt een duidelijke stijging. Het aantal meldingen dat binnenkomt bij het CMI is voor het derde jaar op rij verdubbeld naar bijna 3000 in 2017. De belangrijkste oorzaak is dat mensen zich minder vaak persoonlijk identificeren maar vaker op afstand, bijvoorbeeld met een kopie van het identiteitsbewijs. Vooral wanneer zij handelingen verrichten via het internet. Bijvoorbeeld met online winkelen, online marktplaatsen en social media. Bewustwording van de risico’s op identiteitsfraude met bijvoorbeeld een kopie van een identiteitsbewijs of van een bankpas is heel belangrijk, om persoonlijke gegevens te beschermen.

ID-fraude door jongeren

In een online video, die te zien is op de Facebookpagina van Kassa, waarschuwt het CMI ook voor een andere vorm van identiteitsfraude. Het gaat hierbij om jongeren die een identiteitsbewijs lenen of uitlenen zodat minderjarigen bijvoorbeeld een horecagelegenheid binnen kunnen komen. Deze jongeren plegen identiteitsfraude (dit is strafbaar) en riskeren dat ze enkele jaren niet over een paspoort kunnen beschikken vanwege de fraude. Hierdoor is bijvoorbeeld een tussenjaar in Azië of een bezoek aan opa en oma in Marokko niet mogelijk. Heel weinig jongeren zijn op de hoogte van deze mogelijke gevolgen. Regelmatig benaderen verontruste ouders het Contactcentrum van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens als  hun kind is opgenomen in het Register paspoortsignaleringen (RPS) en  hierdoor niet over een paspoort  kan beschikken.