Vooraankondiging Logisch Ontwerp GBA versie 3.11

In het najaar van 2018 past de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) het Logisch Ontwerp GBA aan. Hierdoor wordt de registratie van levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP) mogelijk gemaakt.

Op dit moment loopt de parlementaire behandeling van de noodzakelijke wetswijziging voor de Wet BRP. Wij verwachten dat het wetstraject in het najaar 2018 is afgerond. Daarom zijn we nu al bezig met de technische voorbereidingen om de Basisregistratie Personen aan te passen. Hierdoor is het straks niet alleen juridisch, maar ook technisch mogelijk om indien betrokken ouders dat wensen, levenloos geboren kinderen te registreren in de Basisregistratie Personen. Door deze aanpassing is een nieuwe versie, 3.11, van het Logisch Ontwerp (LO) noodzakelijk.

Zichtbaarheid gegevens

De gegevens voor de registratie in de BRP worden ontleend aan de akte van geboorte (levenloos) of de akte van levenloos geboren kind. Door de registratie worden de gegevens van het kind voor de ouder zichtbaar in MijnOverheid.nl en op een uittreksel uit de BRP. Ook worden zij zichtbaar voor de ambtenaar die de BRP bijhoudt en de ambtenaar burgerlijke stand.

Met uitzondering van gemeenten en MijnOverheid.nl, worden afnemers van de BRP niet geautoriseerd voor de gegevens van levenloos geboren kinderen. Voor hen zijn deze gegevens dan ook niet zichtbaar. De aanstaande LO-wijziging heeft daarom ook geen gevolgen voor hen.

Nieuwe software Burgerzaken

De leveranciers van de burgerzakenapplicaties zijn ook bezig om hun systemen aan te passen. Zij zullen de nieuwe software rond deze zomer uitrollen bij gemeenten.

Vervolg

Op 7 juni 2018 bespreken we het plan van aanpak LO 3.11 in het Gebruikersoverleg Basisregistratie Personen. Na dit overleg informeren wij u verder over de implementatie van deze nieuwe versie. Gemeenten ontvangen dan een uitgebreide instructie.