Circulaire uniformering aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten niet-ingezetenen

Op 1 juni 2018 is de Circulaire uniformering aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten niet-ingezetenen vastgesteld. Deze circulaire heeft als doel om meer uniformiteit aan te brengen in het aanvraag- en uitgifteproces van Nederlandse reisdocumenten door aangewezen gemeenten, Nederlandse posten in het buitenland en de Kabinetten van de Gouverneurs in Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

In de circulaire is een werkinstructie voor de uitgevende instanties opgenomen. Deze werkinstructie is ook de basis voor de checklist die de burger kan gebruiken om te weten welke documenten nodig zijn bij de aanvraag van een reisdocument.

Aanvragen reisdocument voor een kind met pleegouders

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) heeft aandacht gevraagd voor het aanvraagproces reisdocumenten voor kind(eren) in een pleeggezin.

Door deze circulaire is ook het proces rondom minderjarigen en het krijgen van toestemming voor de aanvraag van een reisdocument gelijk getrokken. Wanneer een kind onder gezag staat, volstaat de kopie van het identiteitsbewijs en de schriftelijke toestemming van degene die het gezag heeft bij de aanvraag van een reisdocument. Ook wanneer een voogdijstichting de voogdij heeft. Bij twijfel of de handtekening door de toestemminggever is gezet, kan alsnog gevraagd worden om de toestemming in persoon te geven.

Momenteel ontwikkelt het ministerie van Algemene Zaken een checklist om uniforme en juiste informatie te geven over de inschrijving van pleegkinderen in de BRP en het aanvraagproces voor een reisdocument van pleegkinderen. Deze checklist wordt gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.