RvIG past autorisatie gemeenten per 1 juli 2018 aan

Op 1 juli 2018 past RvIG de autorisatie voor gemeenten in hun rol als afnemer van de Basisregistratie Personen (BRP) en indien van toepassing ook als afnemer van de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) aan.

Het gaat hier om wijzigingen die door gemeenten zelf zijn aangevraagd, maar ook om wijzigingen die voor eenduidige gegevenssets zorgen. Daarnaast zijn kleine fouten gecorrigeerd, zoals taal- en typefouten.

Pink Roccade per 1 augustus 2018

Op verzoek van de gemeentelijke leverancier Pink Roccade past RvIG de autorisatie op de BRP aan op 1 augustus 2018 voor die gemeenten die afhankelijk zijn van de software-update van PinkRoccade. Zij leveren de software-update aan gemeenten te laat uit om de voortzetting van de dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeenten te kunnen waarborgen. De betreffende gemeenten (het zijn niet alle 'Pink-gemeenten') krijgen van RvIG en Pink Roccade nadere instructies.

Laatste stand van zaken

  • Op verzoek van gemeentelijke leveranciers hebben we de autorisatietabel voor de burgerzakentaken gepubliceerd
  • Alle autorisatietabellen en -besluiten voor alle gemeenten publiceren we omstreeks de datum van de autorisatiewijziging. Deze worden niet in een keer, maar geleidelijk op publicaties.rvig.nl gepubliceerd
  • Gemeenten ontvangen eind juni 2018 per post het autorisatiebesluit dat voor hen van toepassing is
  • Voor het inrichten van uw autorisaties en systemen kunt u ook gebruikmaken van de GABA-matrix voor de BRP. De laatste versie van deze matrix heeft de gegevenssets voor alle gemeentelijke taken
  • Zorg ervoor dat u de benodigde aanpassingen voor 1 juli 2018 doorvoert, zodat u na 1 juli 2018 geen foutmeldingen krijgt

Update: deze actie is inmiddels afgerond. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) past met ingang van 1 oktober 2019 de modelautorisaties voor gegevenslevering voor gemeenten als buitengemeentelijke afnemers (GABA) aan.