Tweede fase aanpassingen autorisaties gemeenten op 1 augustus 2018

Op 1 augustus 2018 past de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) de autorisaties aan van de laatste 138 Pink-gemeenten in hun rol als afnemer van de Basisregistratie Personen (BRP). Indien van toepassing geldt dit ook voor hun rol als afnemer van de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA).

De autorisaties van de overige gemeenten zijn op 1 juli 2018 al aangepast.

Het gaat hier om wijzigingen die door gemeenten zelf zijn aangevraagd, maar ook om wijzigingen die voor eenduidige gegevens zorgen. Daarnaast zijn kleine fouten gecorrigeerd, zoals taal- en typefouten.

Laatste tips & tricks

We vragen medewerkers van deze gemeenten om aandacht voor de volgende zaken:

  • Zorg ervoor dat u de benodigde ICT-aanpassingen voor 1 augustus 2018 doorvoert, zodat u na 1 augustus 2018 geen foutmeldingen krijgt. Niet alleen de gegevenslevering vanuit de GBA-V (GBA-Verstrekkingsvoorziening) aan de burgerzakenmodule wijzigt, maar ook de gegevenslevering vanuit de GBA-V aan uw datadistributiesysteem.
  • Op verzoek van gemeentelijke leveranciers hebben we de autorisatietabel voor de burgerzakentaken gepubliceerd.
  • Alle autorisatietabellen en -besluiten voor alle gemeenten publiceren we omstreeks de datum van de autorisatiewijziging. Deze worden niet in een keer, maar geleidelijk op publicaties.rvig.nl gepubliceerd.
  • Voor het inrichten van uw autorisaties en systemen kunt u ook gebruikmaken van de GABA-matrix voor de BRP. De laatste versie van deze matrix heeft de gegevenssets voor alle gemeentelijke taken.